Waluta Rumunii

Nazwa Rumunia została przyjęta zamiast nazwy Zjednoczonego Księstwa Mołdawii i Wołoszczyzny w połączenia księstw naddunajskich pod zachowanym zwierzchnictwem tureckim.

Ludność Kultury Noua osiadła w XIV-XIII w. p.n.e. na dzisiejszym terytorium rumuńskim sprowadzała z obszaru egejskiego narzędzia, broń z brązu, ozdoby ze srebra i złota, zaś z nad morza bałtyckiego bursztyn. Na wymianę były sól i inne bogactwa kopalne. Z biegiem czasu eksport odnosił się do własnych narzędzi i broni z brązu. Brąz stał się istotą wymiany pełniąc funkcję pieniądza. Posiadano go w postaci płytek, krążków, sztabek i wyrobów. W okresie 1200 do 800 r. p.n.e. obok wyrobów z brązu pojawił się import wyrobów żelaznych jako mocniejszych i trwalszych. Przedmiotem wymiany Dobrudży (wybrzeże czarnomorskie i tereny nad Dunajem) były: zboże, miód, ryby suszone, skóry, wosk, a także niewolnicy (okres 490-480 p.n.e.) w zamian za wyroby Greków: oliwę, wino, ceramikę (naczynia), tkaniny, narzędzia, broń, ozdoby i dzieła sztuki

Grecy w zamiast wymiany w naturze lub posługiwaniu się przedmiotami z brązu zastąpili pieniądz metalowy. Efektem coraz silniejszych kontaktów plemion między sobą i światem zewnętrznym pojawiało się na rynku coraz więcej monet (około 450–100 r. p.n.e.). W połowie III w. wybijana była specjalna moneta z brązu prowincji Dacji. Zaczynało raczkować bankierstwo i lichwa. Z czasem moneta z brązu stała się pieniądzem ludzi biednych.

Bizancjum chcąc zagwarantować spokój swoim prowincjom bałkańskim opłacało koczownicze plemię Awarów zasiłkami pieniężnymi (połowa VII w.). Znaleziska monet z X w. mowią o wymianie towarowej z Bizancjum i Rusią Kijowską. Pojawiały się również monety Węgier, Niemiec a nawet Anglii. Od XIII w. podejmowano próby bicia monety na miejscu, naśladując obce wzory. Na Wołoszczyźnie władca Władysław (Vlaicu) wybijał w 1364 r. własną srebrną monetę. W XIII w. państwo pobierało od ludności w naturze 5 proc. zbiorów zboża, wina, bydła, skór. Był też nakaz uczestnictwa przy budowie i utrzymaniu warowni w majątkach i przedsiębiorstwach królewskich. Właściciele wykorzystywali niewolnikow, a od chłopów pobierali daniny ale rzadko w pieniądzu.

Wymieniaj walutę na Dobrykantor.pl